fbpx

Personalistika

Personální poradenské služby poskytujeme firmám, které nemají vlastní personální oddělení nebo personalistu. Tyto služby mohou být pro vaši firmu tou nejefektivnější formou jak po stránce firemního rozvoje, tak i z ekonomických důvodů. Platíte totiž pouze za poskytnuté služby.

Mezi výhody nákupu personálních služeb u naší společnosti patří například snížení personálních a provozních nákladů, zvýšení kvality a spolehlivosti zpracování mzdové a personální agendy, flexibilita, úspora nákladů na školení a kurzy zaměstnanců zabývajících se HR problematikou, úspora času apod.

V rámci personálních služeb vám nabízíme:

  • vedení personální agendy v organizaci
  • tvorba vnitřních předpisů a pracovně právních dokumentů organizace
  • zajišťování náborů, přijímání a propouštění zaměstnanců
  • vedení personální evidence zaměstnanců
  • vyřizování pracovně právních záležitostí ohledně vzniku, průběhu a ukončení pracovních poměrů
  • reporting vedení organizace
  • zajištění vzdělávání zaměstnanců včetně rekvalifikace
  • vyřizování požadavků zaměstnanců z oblasti sociální politiky či individuálních personálních záležitostí